Platforma elektroniczna umożliwiająca wymianę korespondencji drogą elektroniczną. Znacząco przyspiesza obsługę zajęć wierzytelności w urzędach skarbowych, zapytań kierowanych do administracji skarbowej oraz samorządowej.