Za pośrednictwem narzędzia IPG możliwe jest szybkie ustalanie powiązań osobowych, a w niektórych przypadkach również pozwiązań kapitałowych w stosunku do dłużników – spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz