Podsystem bazy danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych umożliwiający szybkie ustalanie i weryfikowanie danych osobowych dłużników.