Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna obejmuje swoim zakresem dane zgromadzone przez urzędy pracy i ośrodki pomocy społecznej.