Elektroniczne zapytanie o płatnika składek, które pozwala w szybki sposób ustalić źródła dochodu dłużnika – zarówno umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, jak również świadczenia emerytalno-rentowe i socjalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz