OGNIVO

OGNIVO

System Krajowej Izby Rozliczeniowej umożliwiający elektroniczne ustalanie i zajmowanie rachunków bankowych. W ciągu kilku godzin od skierowania zapytania organ egzekucyjny uzyskuje informacje o posiadanych przez dłużnika rachunkach bankowych.

ZUS PUE

ZUS PUE

Elektroniczne zapytanie o płatnika składek, które pozwala w szybki sposób ustalić źródła dochodu dłużnika – zarówno umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, jak również świadczenia emerytalno-rentowe i socjalne.

CEPIK

CEPIK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców obejmuje swoim zakresem dane o pojazdach i ich właścicielach. Dostęp do bazy danych MSW umożliwia komornikowi szybkie ustalenie pojazdów mechanicznych dłużnika.

CBD EKW

CBD EKW

Centralna Baza Danych Elektronicznych Ksiąg Wieczystych zawiera dane większości ksiąg wieczystych w Polsce. Zapytanie skierowane za pośrednictwem systemu Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwia natychmiastowe ustalenie czy dłużnik jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości.

IPG

IPG

Za pośrednictwem narzędzia IPG możliwe jest szybkie ustalanie powiązań osobowych, a w niektórych przypadkach również pozwiązań kapitałowych w stosunku do dłużników – spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń.

EPU

EPU

System umożliwia kierowanie wniosków o wszczęcie egzekucji drogą elektroniczną na podstawie tytułów wykonawczych uzyskanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

EPUAP

EPUAP

Platforma elektroniczna umożliwiająca wymianę korespondencji drogą elektroniczną. Znacząco przyspiesza obsługę zajęć wierzytelności w urzędach skarbowych, zapytań kierowanych do administracji skarbowej oraz samorządowej.

SEPI

SEPI

Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna obejmuje swoim zakresem dane zgromadzone przez urzędy pracy i ośrodki pomocy społecznej.

PESELNET

PESELNET

Podsystem bazy danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych umożliwiający szybkie ustalanie i weryfikowanie danych osobowych dłużników.

OGNIVO

System Krajowej Izby Rozliczeniowej umożliwiający elektroniczne ustalanie i zajmowanie rachunków bankowych. W ciągu kilku godzin od skierowania zapytania organ egzekucyjny uzyskuje informacje o posiadanych przez dłużnika rachunkach bankowych.

OGNIVO

System Krajowej Izby Rozliczeniowej umożliwiający elektroniczne ustalanie i zajmowanie rachunków bankowych. W ciągu kilku godzin od skierowania zapytania organ egzekucyjny uzyskuje informacje o posiadanych przez dłużnika rachunkach bankowych.

ZUS PUE

Elektroniczne zapytanie o płatnika składek, które pozwala w szybki sposób ustalić źródła dochodu dłużnika – zarówno umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, jak również świadczenia emerytalno-rentowe i socjalne.

ZUS PUE

Elektroniczne zapytanie o płatnika składek, które pozwala w szybki sposób ustalić źródła dochodu dłużnika – zarówno umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, jak również świadczenia emerytalno-rentowe i socjalne.

CEPIK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców obejmuje swoim zakresem dane o pojazdach i ich właścicielach. Dostęp do bazy danych MSW umożliwia komornikowi szybkie ustalenie pojazdów mechanicznych dłużnika.

CEPIK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców obejmuje swoim zakresem dane o pojazdach i ich właścicielach. Dostęp do bazy danych MSW umożliwia komornikowi szybkie ustalenie pojazdów mechanicznych dłużnika.

CBD EKW

Centralna Baza Danych Elektronicznych Ksiąg Wieczystych zawiera dane większości ksiąg wieczystych w Polsce. Zapytanie skierowane za pośrednictwem systemu Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwia natychmiastowe ustalenie czy dłużnik jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości.

CBD EKW

Centralna Baza Danych Elektronicznych Ksiąg Wieczystych zawiera dane większości ksiąg wieczystych w Polsce. Zapytanie skierowane za pośrednictwem systemu Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwia natychmiastowe ustalenie czy dłużnik jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości.

IPG

Za pośrednictwem narzędzia IPG możliwe jest szybkie ustalanie powiązań osobowych, a w niektórych przypadkach również pozwiązań kapitałowych w stosunku do dłużników – spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń.

IPG

Za pośrednictwem narzędzia IPG możliwe jest szybkie ustalanie powiązań osobowych, a w niektórych przypadkach również pozwiązań kapitałowych w stosunku do dłużników – spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń.

EPU

System umożliwia kierowanie wniosków o wszczęcie egzekucji drogą elektroniczną na podstawie tytułów wykonawczych uzyskanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

EPU

System umożliwia kierowanie wniosków o wszczęcie egzekucji drogą elektroniczną na podstawie tytułów wykonawczych uzyskanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

EPUAP

Platforma elektroniczna umożliwiająca wymianę korespondencji drogą elektroniczną. Znacząco przyspiesza obsługę zajęć wierzytelności w urzędach skarbowych, zapytań kierowanych do administracji skarbowej oraz samorządowej.

EPUAP

Platforma elektroniczna umożliwiająca wymianę korespondencji drogą elektroniczną. Znacząco przyspiesza obsługę zajęć wierzytelności w urzędach skarbowych, zapytań kierowanych do administracji skarbowej oraz samorządowej.

SEPI

Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna obejmuje swoim zakresem dane zgromadzone przez urzędy pracy i ośrodki pomocy społecznej.

SEPI

Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna obejmuje swoim zakresem dane zgromadzone przez urzędy pracy i ośrodki pomocy społecznej.

PESELNET

Podsystem bazy danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych umożliwiający szybkie ustalanie i weryfikowanie danych osobowych dłużników.

PESELNET

Podsystem bazy danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych umożliwiający szybkie ustalanie i weryfikowanie danych osobowych dłużników.